1

Konu: Cleargreen Tensegrity ve Sonsuzluk Tiyatrosu Hakkında

Tensegrity®, savaşçı gezginlerin yöntemlerinin modern versiyonudur—pratikler ve prensipler, seçtiğimiz ve üstünde yürüdüğümüz yürek taşıyan bir yol ile desteklenir—don Juan Matus bunu dört öğrencisine öğretmiştir: Carlos Castaneda, Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar ve Carol Tiggs. Don Juan bir Yaqui Kızılderilisi, görücü ve bir grup kadın ve erkek görücünün önderiydi. Bu görücü grubunun silsilesi, eski zamanların Meksika'sında başlamıştır.

Don Juan'nın söylediğine göre, insanın içten severek yürüdüğü bir yolda ihtiyaç duyduğu özellikler; tutku, cesaret, hayal gücü, açıkgözlülük, disiplin, öz farkındalık, nezaket, güçlülük, beceriklilik, verimlilik, sabır, uyum yeteneği ve bir gezginin alçakgönüllülüğüdür.

Bu durum, Tensegrity® uygulayıcılarının ulaşmaya çalıştığı konumdur: yürüdüğü yolda aralıksız devam eden bağlılığının, her an farkında olan gezgin tinidir. Gezginin mücadelesi, birilerinin yoldaşlığı değildir, don Juan'nın deyişiyle. Ne de kendi başına olmaktır. Sonuçta bu bir mücadele olmaz. Bu daha çok, razı olmaktır—evrendeki farkındalık denizinin enerji akışına.

Don Juan'nın ifade ettiğine göre, onun hattındaki görücüler, evrenin bir enerji denizi olduğunu önemle kabul etmişlerdir—devamlı değişim halinde olan enerji. Buna göre bir insanın bu devam eden değişimle mücadele etme veya direnç gösterme girişiminde bulunmak yerine, yapabileceği en işlevsel şey, onunla bütünleşmektir—gezginin disiplinini gerektiren bir gayret.

Carlos Castaneda bizim zamanımızda gezginin yolu için Tensegrity® isminin çok uygun olduğunu görmüş: Dünya ve kendinle bağlantı kurmanın pratik uygulaması. “Tensegrity” (gerginlik+bütünlük) kelimesi; hayalperest mimar, yenilikçi, denizci ve mühendis R. Buckminster Fuller tarafından bulunmuş bir kelimedir. Fuller'e çalışmalarında ilham veren, en az şeyle en fazla şeyi yapmanın doğadaki yöntemini görmesi olmuştur. Doğada bulunan yapıları gözlemlemiş (atomlardan hücrelere, ağaçlara, güneş sistemine, galaksilere kadar) içindeki her katı parça, daha esnek parçaların zincirleme bir ağında büntün olarak durur. Örnek olarak bir hücrenin yapılış şeklidir, kendi iskeleti tarafından bütün olarak durur veya gezegenler ve Güneş, bir çekim alanı içinde bütün olarak durmaktadır. Bu tür sistemlerde herhangi bir dışsal basınç, tüm yapıya eşit şekilde dağılır, yapının adaptasyonuna yardım eden esneklik ve sağlamlığını sürdürerek, birlikte tutan sonsuz bir güç verir.

Fuller, yeryüzündeki yaşamın başlıca destekçisi ağacın, tensegrity yapıları için doğadaki muhteşem örnek olduğunu söylemiştir. Bir tohumun filizlenmesi, toprak, su, hava ve Güneş ışığı, bir ağacın içindeki kanallardan taşınan su ve gazlar onun tensegrity yapısına dönüşmesini sağlar, esnek ve sağlam olmasına imkân verir, tıpkı değişken rüzgarlara, toprak minerallerine (birazda yıldız tozları) ve yeryüzünde taşınan suya uyum sağlaması gibi.1

Günümüzde modern ekolojistler, her bir ağacın diğer ağaçlara olan bağını ve ormanların ihtiyacına yönelik uyumluluk ve adaptasyonunu farketmişlerdir.

Carlos Castaneda, bu dirençli bütünlük, yeteneklilik ve bağlantısal bütünlük, savaşçı gezginlerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve enerjisel olarak aradığı şeyleri temsil ettiğini söylemiştir. Kişinin seçtiği yolun zahmetine rağmen o yolda kalması için göstermesi gereken devamlı çaba bunlara ihtiyaç duyar—haritası kişinin yüreğinde bulunan ve sürekli gelişen bir yol.

Don Juan bu tanımın şekillenmesine, özgürlüğün sanatı demiştir—birbirine bağlı olan herşeyin doğasını ve enerjik temelleri algılamak için özgürlük—ve bu algıyla eylemde bulunmaktır. Böylece günlük yaşamdaki etkileşimlerimiz (ofiste, yemekte, metro istasyonunda, ormanda yürürken, vb.) dikkatimizin uyanması veya sunulan bir fırsatı değerlendirmek için olağanüstü bir arenaya dönüşür. Aksi durumda ise sorgulanmamış bir kişisel tarihin tepkileri içinde oluruz.

Enerjik varlıklar gibi, bizlerde kayaların, bitkilerin, hayvanların, elementlerin, gezegenlerin ve yıldızların duyarlılığın ve bilinçliliğin interaktif bir formunda olduğunu algılarız ve bizlerde bunun bir parçasıyız.

Böylece, bilinen dünyamıza yanaşık olarak var olan veya yayılmış, duyarlı varlıkların farklı dünyasıyla karşılaşırız ve farkındalık denizi denilen bilinci veya ikinci dikkati keşfederiz—tamamen hepimiz için ulaşılabilir bir dünya—fiziksel ve enerjisel olarak. Sonuç olarak bu dünyalar bize yaşamsal bilgi verebilir ve bunlardan birine yolculuk etmek için yardım ve rehberlik sağlayabilir. Carlos Castaneda'nın söylediği gibi :
"Eğer farklı bir gerçeklik konumuna giriş yaparsanız, bu sadece sıradan gerçekliğin mucizevi yönünü görmek için, ihtiyacınız olan şeyi almaktır. Benim için yaşamanın yolu—yürek taşıyan bir yol—Dünya'daki yaşamda var olmaktır."2

Don Juan, var oluşumuzu bu yolla kaynaştırmak için, insanın kusursuz olmaya ihtiyacı olduğunu söylemiştir—anlam olarak, kişinin enerjisini bilgece kullanması, elinden gelen çabadan daha fazlasını vermek, dikkatini enerjini dağıtan şeyler yerine yükseltmeye yönelik olanlara odaklamak.

Bize bu arayışta destek sağlayabilecek Tensegrity® ile bağlantılı araçlar :

Tensegrity® hareketleri, veya Sihirli Geçişler®: Modern versiyonu sunulan bu hefes alma pozisyonları ve vücut hareketleri, kadim Meksika görücüleri tarafından, rüya görme farkındalığı denilen konumlarda keşfedilmişlerdir. Bunlar, kişinin enerji bedenini etkinleştirmesine yardımcı olur ve varlık olarak fiziksel sağlığımızı ve enerji akışımızı yeniler. Bu hareketler içsel sessizlile uygulanır ya da doğal sesler veya müzik eşliğinde dans ederek.

Yaşamın yeniden incelenmesi veya özetleme: Kişinin yaşam deneyimlerini, eylemlerini, anlaşmalarını, inançlarını özetleme soluğu eşliğinde yeniden gözden geçirmesidir. Bunun yapılmasıyla kişi geçmiş etkileşimlerinde kalmış yaşamsal enerjisini yeniden etkin duruma getirir ve yaşamı için yargılamalarda bulunmaksızın sorumluluk alır.

Sonsuzluk Tiyatrosu®: Sihirli Geçişlere® bağlanmış tiyatrodur, özellikle diğer yaşam formlarının farkındalığını ve etkileşimlerini anımsatan geçişler, mesela kelebek, kuş, balina ya da kurt olabilir. Farkındalık uygulaması olarak, Sihirli Geçişlerin® yardımı ve tanık olmuş yardımcı oyuncunun desteğiyle birlikte, bizim kendi yaşamımızdan seçilmiş sahnelerden oluşan tiyatrodur ve yaşadığımız Dünya'daki diğer duyarlı varlıkların yaşamını da kapsayan daha geniş bir bilinçle doludur. Bu bilinç bizim kendi insani yaşamımıza daha geniş bir bağlam verir ve yaşamdaki benimsediğimiz rol hakkındaki yargılarımızı ve herşeyin kesin oluşunu kırmamıza yardım eder. Bunun yanında, diğerleri olma rolünü benimsediğimiz zaman, daha derin bir empati kurarız ve daha geniş bir şeçim yapma özgürlüğü kazanırız.(daha fazla bilgi için tıklayınız)

Rüya görme sanatı, anda olma sanatı: Yeni olanakların farkında olma sanatı ve insanın içsel görücüsüyle birlikte çalışması—sonsuzluk anlayışıyla bağlantılı, içsel pusulamız—ve bu olanakları varoluş alanına getirmektir. Bu uygulama, bir rüyanın seyrini muhafaza etme ve rüyanın içindeki döngülere dahil olma çalışmalarını içerir. Bu çalışmalar, hem uykuda hem de uyanık zamanlarda, rüyada olduğumuzu farketmemizi sağlayan rüya görme dikkatinin keskinleşmesine yardım eder.

Sessizlik: Günlük ara verme çalışması, içsel görücümüzü dinlemek için oturarak veya yatarak uygulanan çalışma. Kişinin içsel ilhamlarını ve bununla birlikte içsel konuşmalarını ya da kendi kendine yaptığı konuşmalarıda deftere not alması, bu çalışmaya yardımcı olur.

Bu çalışmaları uygularken, savaşçı gezgine öncül kılavuzluk eder: Kendini sevmek, diğerlerini sevmek, bu Dünya'nın sıradışı meziyetini sevmek. Tam bu anı sevmek.

1 Fuller'in bu temel tanımlamalarının kaynağı: Buckminster Fuller: Bir Otobiyografik Monolog/Senaryo, Robert Snyder tarafından belgelenip düzenlenmiştir, New York: St. Martin’s Press, 1980 pp. 46-7.
2 "Castaneda'yı Görmek" Psychology Today dergisi, Sam Keen,1972
(Cleargreen web sitesinden tercüme edilmiştir.)

http://www.sessizbilgi.com/dosya/files/shaman_wolfconnection-header-2-w-min.jpg