1

Konu: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

Carlos Castaneda ve izdeşleri kitaplarının hem Türkçe'lerini hem de İngilizce'lerini okuma ve karşılaştırma imkânınız varsa, dikkatinizi çeken çeviri ve yorumlama hatalarını düzeltmeleriyle birlikte buraya iletebilirsiniz.

2

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

10. Kitap - Sihirli Geçişler

Üçüncü Dizi: Beş İlgi-Alanı Dizisi: Westwood Dizisi

İkinci Grup : Özetleme

21. Topuğu Devamlı Yere Vurarak Kişisel Tarihi Harekete Geçirme
Sağ bacak sol bacağa doksan derecelik açı yapacak konuma getirilir. Beden adeta sağ bacağın üzerinde oturur durumdayken, sol bacak bedenin önünde olabildiğince uzatılmıştır. Her iki bacağın da arka kaslarındaki gerilim ve kasılma azami düzeydedir. Sağ bacak topuğuyla sürekli olarak yere vurur (res. 163). Sonra aynı hareketler öteki bacakla yapılır.

(Kırmızı renkli yazıda, 'Sağ bacak' hatalı çeviridir.)


İngilizce :

21. Stirring Up  Personal History with the Heel to the Ground by Tapping It Repeatedly
The right  leg is  set  at  a ninety posdegree angle with the left.  The left foot is  placed as  far as sible  in  front  of  the  body  as  the  body  almost  sits  on  the  right  leg.  The  tension  and contraction  of the  back muscles of  the right leg  are  maximum, as  is the stretching  of  the back  muscles  of  the  left  leg.  The  left  leg taps  the  ground  repeatedly  with  the  heel  (fig. 163). The same movements are then  executed with the other leg.


Düzelteme :

Sol bacak topuğuyla sürekli olarak yere vurur (res. 163).

3

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

11. Kitap - Zamanın Çarkı

İçten Gelen Ateş'ten Alıntılar

Savaşçıların bilinmeyene atılma cüreti göstermelerinin nedeni, hırs değildir. Hırs, ancak sıradan olayların dünyasında iş görür. Bilinmeyenin o dehşet verici yalnızlığına girmeye cüret etmesi için, kişide hırstan daha büyük bir şey olmalı: sevgi. İnsanın yaşam sevgisi, entrika sevgisi, giz sevgisi olmalı. Merakı doymak bilmez, taşağı altı okka olmalı.

(Kırmızı renkli yazıda, "taşağı altı okka olmalı" ifadesinde, yorumlama hatası vardır. Ancak aynı çeviri '7. İçten Gelen Ateş' kitabında da var ve şöyle yorumlanmış : "Hırs yüzünden bilinmeyene atılır miydin? Olanaksız bu. Hırs ancak sıradan işlerde vardır. Dehşetengiz yalnızlığa atılmak için kişide hırstan fazlası olması lazım. Sevgi; kişinin hayat, entrika, giz sevgisi olmalı. Bastırılmaz bi merak ve mangal gibi bi yürek lazım bunun için." Buradaki çeviride, "taşağı altı okka olmalı" yerine "mangal gibi yürek lazım" şeklinde yorumlanmış ve daha genelleyici bir ifade olmuş.)


İngilizce :

Warriors   don't   venture   into    the  unknown out of greed. Greed works only  in the world of ordinary  affairs. To venture into  that terrifying loneliness of the  unknown,   one     must   have   something greater   than   greed-,  love.    One   needs love for life,  for intrigue, for  mystery.   One needs unquenchable curiosity  and guts  galore.


Düzeltme :

Savaşçıların bilinmeyene atılma cüreti göstermelerinin nedeni, hırs değildir. Hırs, ancak sıradan olayların dünyasında iş görür. Bilinmeyenin o dehşet verici yalnızlığına girmeye cüret etmesi için, kişide hırstan daha büyük bir şey olmalı: sevgi. İnsanın yaşam sevgisi, entrika sevgisi, giz sevgisi olmalı. Merakı doymak bilmez, mangal gibi yüreği olmalı.

4

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

9. Kitap - Rüya Görme Sanatı

4 - Birleşim Noktasının Sabitlenmesi

"Rüya görmek senin için fazla kolay. Ve bu bi lanettir; eğer dikkatli olmazsak. İnsanı bilinmeyene götürür. Oysa sana söylediğim gibi, modern çağ büyücüleri insan ötesi bilinmeyeni elde etmek için uğraşırlar."

(Kırmızı renkli yazıda, "elde etmek için uğraşırlar" ifadesinde yorumlama şekli bakımından eksik yönler vardır. Buradaki ifade "get to" kelimesine karşılık geliyor ve bunun için "ulaşmaya çalışmak" ifadesi daha uygun olur.)


İngilizce :

"dreaming is too easy for you. And that is a damnation if we don't watch it. It leads to the human unknown. As I said to you, modern-day sorcerers strive to get to the nonhuman unknown."


Düzeltme :

"Rüya görmek senin için fazla kolay. Ve bu bi lanettir; eğer dikkatli olmazsak. İnsanı bilinmeyene götürür. Oysa sana söylediğim gibi, modern çağ büyücüleri insan ötesi bilinmeyene ulaşmak için uğraşırlar."

5

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

9. Kitap - Rüya Görme Sanatı

4 - Birleşim Noktasının Sabitlenmesi

"İnsan olmaktan kurtulmuş olmaktır. İnsan topluluğunun dışında olan, ama yine de algılayabileceğimiz, inanılmaz dünyalardır.

(Kırmızı renkli yazıda, "İnsan topluluğu" şeklinde çevrilmiş. Burada insan bandı kastediliyor.)


İngilizce :

“Freedom from being human. Inconceivable worlds that are outside the band of man but that we still can perceive.


Düzeltme :

"İnsan olmaktan kurtulmuş olmaktır. İnsan bandının dışında olan, ama yine de algılayabileceğimiz, inanılmaz dünyalardır.

6

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

9. Kitap - Rüya Görme Sanatı

4 - Birleşim Noktasının Sabitlenmesi

Çağdaş büyücülerin dolambaçlı yolu seçtikleri yer burasıdır. Onların tercihi, insan âleminin dışında olandır. Ve o âlemin dışındakiler, çok kapsamlı dünyalardır; sadece kuşlar âlemi değil, hayvanlar âlemi ya da insanlar âlemi değil, bilinmeyen bi insan türü olsa bile.

(Kırmızı renkli yazıda, "dolambaçlı yol" ifadesi hatalıdır. Çünkü butada "side road" kelimesine karşılık "yan yol" veya "tali yol" ifadeleri daha uygun olur.)


İngilizce :

This is where modern sorcerers take the side road. Their predilection is what's outside the human domain. And what are outside that domain are all-inclusive worlds, not merely the realm of birds or the realm of animals or the realm of man, even if it be the unknown man.


Düzeltme :

Çağdaş büyücülerin tali yolu seçtikleri yer burasıdır. Onların tercihi, insan âleminin dışında olandır. Ve o âlemin dışındakiler, çok kapsamlı dünyalardır; sadece kuşlar âlemi değil, hayvanlar âlemi ya da insanlar âlemi değil, bilinmeyen bi insan türü olsa bile.

7

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

10. Kitap - Sihirli Geçişler

Dölyatağı Dizisi

(Bu kitapta "dölyatağı" şeklinde ifade edilmiş kelime var, bunun için aslında "the womb" kelimesine karşılık "rahim" (uterus) kelimesini kullanmak uygun olur. "the womb" kelimesi daha çok, anatomik terimlerden uzak bir kelimedir ve günlük konuşma dilindeki ifadelerde yer alır, ancak "dölyatağı" ifadesini kullanınca, sadece üreme için kullanılan bir organ anlamında çağrıştırılabilir. Bu kitaplarda, "rahimin" üreme işlevinden değil, enerjisel işlevlerinden bahsedilmektedir.)


İngilizce :

The Series for the Womb


Düzeltme :

Rahim Dizisi

8

Cvp: Türkçe Castaneda Kitaplarındaki Çeviri ve Yorumlama Hataları

9. Kitap - Rüya Görme Sanatı

6 - Gölgelerin Dünyası

"Bu tuzaklara düşmek pohpohlanmaya ve güç vaatlerine dayanamamanın sonucu mudur?" diye sordum.
"Sadece onlara değil, organik olmayan varlıkların sunduğu hiçbi şeye dayanamamanın sonucu. Belirli bi noktanın ötesinde, büyücülerin onlar tarafından sunulan herhangi bi şeyi almamasının hiç yolu yoktur."
"Peki bu belirli nokta nedir, don Juan?"
"O nokta biz bireylere bağlı. Her birimiz için mücadele, o dünyadan sadece gerekeni almak adınadır; daha fazlasını değil. Neyin gerektiğini bilmek, büyücülerin hüneridir; fakat sadece gerekeni almak, en büyük başarılarıdır. Bu basit kuralı anlayamamak, bi tuzağın içine tepesi üstü düşmenin en emin yolu. "

(Kırmızı renkli yazıda çeviri hatası vardır. Aslında bu kelime 'almasının' olmalı.)


İngilizce :

"Are those pitfalls the result of succumbing to adulation or to promises of power?" I asked.
"Not only succumbing to those, but succumbing to anything offered by the inorganic beings. There is no way for sorcerers to accept anything offered by them, beyond a certain point."
"And what is that certain point, don Juan?"
"That point depends on us as individuals. The challenge is for each of us to take only what is needed from that world, nothing more. To know what's needed is the virtuosity of sorcerers, but to take only what's needed is their highest accomplishment. To fail to understand this simple rule is the surest way of plummeting into a pitfall."


Düzeltme :

"Bu tuzaklara düşmek pohpohlanmaya ve güç vaatlerine dayanamamanın sonucu mudur?" diye sordum.
"Sadece onlara değil, organik olmayan varlıkların sunduğu hiçbi şeye dayanamamanın sonucu. Belirli bi noktanın ötesinde, büyücülerin onlar tarafından sunulan herhangi bi şeyi almasının hiç yolu yoktur."
"Peki bu belirli nokta nedir, don Juan?"
"O nokta biz bireylere bağlı. Her birimiz için mücadele, o dünyadan sadece gerekeni almak adınadır; daha fazlasını değil. Neyin gerektiğini bilmek, büyücülerin hüneridir; fakat sadece gerekeni almak, en büyük başarılarıdır. Bu basit kuralı anlayamamak, bi tuzağın içine tepesi üstü düşmenin en emin yolu."