1

(5 konusuna, Genel Konular cevap yazılmış)

Gurdjieff, CC'da dan bir önceki jenerasyonun öğretmenidir. Global anlamda. Gurdjieff ve öğretisini lütfen okuyup araştırın. ne demek istediğim belki anlaşılır. Meselenin Armando Torres varmı yokmu, CC'na üzerinden rant elde etmeye çalışan birisimi noktasına getirmek istemiyorum; aynı tartışmalar bizden önceki jenerasyon tarafından CC'na adına da yapılmıştı.

2

(5 konusuna, Genel Konular cevap yazılmış)

Samimiyet yada iç-görü diyebiliriz. Sizler Cleargreen çalışmalarından ne alıyorsanız bende Torres'den alıyorum. Workgroupe çalışmaları büyük kitlelere hitap eder. Oysa CC'na ve öğretmeni her zaman "büyücülüğün" münzevi bir çalışma olduğunu üstüne basa basa söylemiştir. Workgroupe çalışmalarının geçmişteki adı cemaat yada tarikattır. Biraz iddialı oldu biliyorum; Ancak Toltekler bunun adına da "iz-sürme" diyorlar. Ne zaman gerçek ifşa edilse inorganikler bunu dejenere etmek için yeni planlar yapıyor.  Dikkatli okuyucular  bunun izini sürebilir. Binyıllardır temel prensibi kullanıyorlar; gerçeğin kitlelere yayılması. Dördüncü yol öğretisinin kurucusu Gurdjieff  bunu şu şekilde ifade etmiştir; "
Gurdjieff, insanların mecazi olarak bir hapishanede olduğunu ve eğer bunu farkedebilirlerse ve gerekli koşulları sağlayabilirlerse, kaçabileceklerini söylemiştir. Gurdjieff, hapishane benzetmesini, Doğu'ya ait metafor ve mecazlar üzerinde Moskova'da çalışan bir gruptan aldığını söyler.
İnsan bir hapishanenin içindedir. Hapishanede olan biri ne ister, ne için arzu duyar? Eğer az ya da çok aklı başında bir insan ise, sadece bir şey isteyebilir: Hapishaneden kaçmak.
Hapishanenin Farkında Olmak
Ancak, hapishaneden kaçma isteğinin ortaya çıkmasından önce, hapishanede olduğunu farketmelidir. Eğer hapishanede olduğunu farketmezse, kaçma isteği olmayacaktır. İnsan alegorik olarak bir hapishanede olduğunu yavaş yavaş farketmeye başlar; kaçmak isteği de, bu farkındalığa bağlı olarak yavaş yavaş gelişir.
Hapishaneden kaçmak için istek gelişirken, insan kaçma olanlaklarını da farketmeye başlar; ve ilk olarak tek başına kaçamayacağını anlar: Duvarların altında tünel kazması ve gerekli diğer şeyleri yapması gerekmektedir, ama bunları tek başına yapamaz. Kendisiyle kaçmeye isteyecek küçük bir gruba ihtiyacı olduğunu farkeder; ancak bu grubun farkedilmeyecek kadar küçük olması gerekmektedir. İnsan tek başına gerekli kaynaklara ulaşıp, çalışmayı yapamadığı için kaçamaz; herkes, çok fazla dikkat çekeceği için kaçamaz; sadece küçük bir grup kaçabilir.
Hapishaneden Kaçış için Dış Yardım
Hapishaneden kaçmak için haritalar, malzemeler... vs gereklidir. Bu malzemeleri sağlayacak dış yardıma ihtiyaç vardır.
Hapishane benzetmesi, kelimenin tam anlamıyla insanın gerçek durumunu göstermektedir. Bir balığın içinde bulunduğu okyanusun farkında olmaması, soluduğumuz havanın farkında olmamamız gibi, bize çok doğal gelen bu hapislik durumunun da farkında değiliz.
Okul çalışmaları, daha önce kaçmış olanlardan yardım almak anlamına gelir. Onlardan, belli fikirler ve kaçış planları öğrenebiliriz - bunlar bizim kaçış için araçlarımız olur.
Hapishaneden Kaçış İçin Gerekli Şartlar
Bu şarların her biri, insanın uyanma çalışmasında ilerleyebilmesi için, mecazi olarak geçmesi gereken adımları göstermektedir.
1.    İnsan, hapishanede olduğunu farketmeli,
2.    İnsan, kaçmayı istemeli,
3.    Kendisiyle birlikte kaçmak isteyen arkadaşları olmalı,
4.    Kaçabilmek için, dışarıdan yardım almalı,
5.    Tüneli kazabilmek için çalışmalıdır."

Ancak kendi söylediği gerçeğin nedendir bilinmez dışına çıkarak, okul kurup öğretiyi kitlelere açmaya çalışmıştır. Bu durum kendi için olduğu kadar öğreti içinde felaket olmuştur; görsel ve ritüllere takılmış bir cemaat. Dördüncü yol dahil olmak üzere birçok gruba ve workshop a katılmış olmanın tecrübesi ile bunları söyleyebiliyorum. Katılımların sonunda pasta kesmek, anı fotoları çekmek hatta öğretmenle Selfie yapma yarışı ve nihayetinde janjanlı diplomalar. Bilmiyorum naçizane anlatabildim mi?

Amacım eleştirmek değil, haddim de değil, sadece tecrübelerimden elde ettiklerimi ifade ederken düşüncelerimde oluşan sorulara cevap bulmak.

3

(5 konusuna, Genel Konular cevap yazılmış)

Buna katılmıyorum. CC'na son günlerinde öğretiyi dünyaya yaymak için "yetenekli" bir öğrenci bulmuş.

Konu başlığı ile ilgili değil,  ancak bir önerim olacak, bu bölümdeki kitaplara Armando  TORRES' in  kitabı da eklenmeli. Yöneticiler isterlerse PDF formatını gönderebilirim.